Sử dụng hàm str_limit để rút gọn đoạn văn bản

Có rất nhiều cách khác nhau để rút gọn đoạn văn bản như sử dụng CSS hay Javascript, hôm nay mình giới thiệu với các bạn hàm str_limit() trong Laravel có thể giúp bạn việc này một cách đơn giản. Hàm nó có cấu trúc như sau: str_limit ( string $content, int $limit, string $end) Trong đó: $string là đoạn văn bản muốn rút gọn $limit là số ký tự giới hạn $end là ký tự chèn vào cuối đoạn văn bản hàm này nằm

Read more

Xây dựng Sitemap XML trong Laravel

Sitemap có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và nạp dữ liệu web của chúng ta cho các bộ máy tìm kiếm (Search Engines) như Google, Bing, Yahoo,.. Và trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra Sitemap XML đơn giản nhất trong Laravel Framework. Sitemap là gì ? Theo như Google thì: A sitemap is a file where you can list the web pages of your site to tell Google and other search engines about the organization of your

Read more

PHP 7.1 chính thức ra mắt - Có gì mới ?

PHP phiên bản 7.1.0 đã chính thức ra mắt với nhiều cải tiến mới như kiểu dữ liệu có thể rỗng, kiểu trả về void, thiết lập mức truy cập các hằng ở các đối tượng và còn nhiều thứ khác, bây giờ chúng ta hãy xem qua các cải tiến mới có gì hay nhé. Nullable Types Bây giờ các phương thức, hàm có thể trả về rỗng mà không bị ràng buộc như trước chỉ cần thêm dấu chấm hỏi ? ở phía

Read more

Notification trong Laravel

Từ phiên bản 5.3, Laravel đã cung cấp một tính năng rất hay đó là gửi thông báo (notification) qua một loạt các kênh phân phối, bao gồm mail, tin nhẵn SMS (thông qua Nexmo) và Slack. Notification cũng có thể được lưu trong database để có thể hiển thị trên giao diện web. Rất dễ dàng để xây dựng một lớp gửi thông báo, ví dụ như sau: class NewPostIsPublished extends \Illuminate\Notifications\Notification { public $post; public function __construct(\App\Post $post) { $this->

Read more

Thay đổi thư mục Public trong laravel framework

Trong quá trình làm việc với laravel, đôi khi sẽ có thay đổi chút về thư mục public trong laravel. Cụ thể như khi chạy nó trên các shared hosting thường là chỉ có thư mục public_html hoặc một số qui định bắt buộc ở các môi trường khác nhau mà tên thư mục này sẽ đổi theo, và trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các thay đổi thư mục này trong laravel. Tại thời điểm mình viết bài này thì laravel

Read more